informace o ochraně osobních údajů

Společnost Pilsen Welding, s.r.o., se sídlem v Plzni, Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO:07922426 v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefon
  Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Pilsen Welding, s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Pilsen Welding, s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
  Zpracování osobních údajů je prováděno společností Pilsen Welding s.r.o. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá
  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.