Reference

U firmy Pilsen Welding s.r.o. jsme v roce 2020 a 2021 vyráběli 9ks velkých chladičů pro energetický průmysl.
Jednalo se o svaření plechových skříní  z materiálu S235, t = 6-10mm o rozměrech v 3,8 m, š 3,0 mm a d 3,5 m.
Váha jednoho chladiče byla 6.300 kg. Během výroby celého projektu jsme byli velmi spokojeni jak s úrovní
jednání managementu, tak především s kvalitou výroby.
Vzhledem k našim dobrým zkušenostem mohu spolupráci s firmou Pilsen Welding s.r.o. jenom doporučit.

Ing.Václav Valter
Předseda představenstva
KOVODRUŽSTVO v.d. Strážov